»Svedocanstva«, a pioneer magazine of Yugoslave Surrealism, 1925

SVEDOCANSTVA [Testimonies]. Knjizevni casopis izlazi desetodnevno [Literary magazine published every 10 days]. No. 6. Beograd: 1925.

 110