• blank
  • blank

Armenian edition of Thomas à Kempis‘ »De Imitiatione Christi«, 1894

Thomas à KEMPIS: ՆՄԱՆՈՒԹՒՒՆ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ [DE IMITATIONE CHRISTI] (…) Vienna: Mekhitarist Congregation, 1894.

 240