Czech modernist poems with constructivist cover design

František NEUŽIL; Klaudius BECHNÝ: Prěd Nedělí [Before Sunday]. Básně [Poems]. Cover by by Klaudius Bechný. Brno: 1928

 80