VERLAG

BULGARIAN

MODERNISM

1919-1934

 

Discover the Unexplored – Bulgarian Modernism 1919 – 1934

Artists and poets from Central and Eastern Europe, like Tristan Tzara and El Lissitzky to mention but two of them, were a driving force behind the booming modernist arts and literature movement during the first decades of the 20th century. Correspondingly strong avant-garde movements with a fervent publishing activity were able to become established in their homelands of Russia and Romania, as well as in their neighbouring countries, e.g. Poland, Czechoslovakia, Hungary and Yugoslavia. This eastern modernist orbit is well explored by scholars and markets alike.

But who is Geo Milev?

What is Plamak?

 

For the first time a comprehensive catalogue explores the surprisingly rich fields of the short-lived modernist book and magazine production in Bulgaria. The protagonists were persecuted and killed, their works of art banned, pulped and destroyed. What survived is rare and sought after. 49 unique items from a German private collection are presented in this volume, extensively described in the English language and profusely illustrated throughout. Furthermore, this indispensable reference work contains introductions by two experts in Bulgarian modern art and literary history, a chronology of events, bio-bibliographical accounts, a list of reference works and an index of names.

This exclusive edition is limited to 333 numbered copies only. 3 of these copies with a reproduction of a colour-linocut by Sirak Skitnik and a 2nd reproduction of a photomontage of the magazine »Stozher« are not for sale.

These copies are bound in leather, signed by the editor and the authors and numbered by hand (nos. A-C).

Further 30 copies with a reproduction of a colour-linocut by Sirak Skitnik are preferential, signed by the editor and the authors and numbered by hand (nos. I-XXX).

The remaining 300 are normal copies numbered by hand (nos. 1-300).

Cochem Christi 1762 1763 Einband
Cochem Christi 1762 1763 Einband
Cochem Christi 1762 1763 Einband

 

Discover the Unexplored –
Bulgarian Modernism 1919-1934

Докато модернистичните движения от началото на миналия век в Централна и в Източна Европа, имайки предвид Русия, Румъния, Унгария, Чехословакия, Полша и Унгария са проучени с подробности и добре познати, то малцина са хората в чужбина (включая историци, литерати, изкуствоведи и други заинтересовани лица), които са запознати с факта за съществуването на подобно движение в България. С изключение на отделни публикации, досега не е излизала книга, която да се занимава по-обстойно с българския модернизъм.
Настоящето издание възникна по повод на една колекция, съдържаща едни от най-съществените артефакти, възникнали в България като изразно средство на различните търсения на модернизма.

Колекцията, събирана в течение на години, има претенции да представя голяма част от най-значимите вестници, списания и илюстрирана литература на българския модернизъм (дори и да липсват някои толкова важни издания както например Стрелец). Справочникът вече беше представен на панаира на книгата във Франкфурт през октомври 2013 и посрещнат с голям ентусиазъм. Организаторите на панаира решиха да го обявят като „Откриване на неизследваното“, още един знак, че извън България краткият, но много активен и вдъхновяващ период на модернизма е все още бяло петно от културната история на Европа. Справочникът също беше представен в рамките на състоялата се от 14ти до 16ти ноември 2013 в София национална конференция “Модернизмите ни. Българският литературен модернизъм: автори, издания, концепции” под егидата на Института за литература – БАН

 

 

Именно тази конференция беше и поводът за настоящето писмо, тъй като справочникът бе посрещнат не само с много голям интерес, но и редакторският колектив бе отрупан със запитвания къде в България той може да бъде намерен. Особено от страна на присъстващите студенти бяхме замолени да се обърнем към българските библиотеки, които да предоствят изданието за ползване на една по-широка аудитория. Този справочник до момента се явява единствената възможност обзорно и с помощта на качествени илюстрации да се придобие представа за Българския модернизъм.
Целта на издателите нaсправочника е не само да се представи колекцията, но най-вече да се включат по-съществените детайли от културно-историческа гледна точка. Освен описания на отделните произведения книгата съдържа био-библиографски справки за автори.

​> DADA Zürich 1916-1920